Priser

Konsultasjon a 45 minutter 1200.-

Studenter fra universitet eller høyskole 1100.-

Ekstern veiledning etter avtale.

Viderehenvisning/epikriser 600.-

Helseforsikring?

Hvis du eller familiemedlemmer har tegnet helseforsikring eller er forsikret gjennom arbeidsgiver, kan du få dekket utgifter til psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å se om du har en slik avtale for deg og din familie. 

VI TILBYR VIDEO- OG TELEFONKONSULTASJON

Adresse: Fekjan 7b 1394 Nesbru, Akershus

Telefon: 917 28 868 Bettina Sunde / 958 77 356 Ellen Dahlen Flaaten

Mail: Post@psykologteamet.no