top of page

PSYKOLOGTEAMET på Nesbru i Asker drives av de erfarne psykologspesialistene Bettina Sunde og Ellen D. Flaaten.

Ellen Dahlen Flaaten

Psykolog fra Universitetet i Oslo (1995)

Videreutdannet spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Arbeidserfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam og psykisk helsevern for voksne i Vestre Viken helseforetak, samt Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune.

ELLEN SKAL HA PERMISJON FRA SEPTEMBER 2022. HUN VIL DERFOR HA BEGRENSET KAPASITET TIL NYE KLIENTER FREM TIL HUN ER TILBAKE. 

Bettina Sunde

Psykolog fra Universitetet i Oslo (1996) Videreutdannet spesialist i klinisk arbeid med rus og avhengighet. Utdannet faglig veileder fra Norsk Psykologforening.

Arbeidserfaring fra Sosialmedisinsk klinikk ved Vestre Viken helseforetak, Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune, samt Senter for sorg og selvhjelp. Vært med på å utvikle samtalegrupper i skolen for barn som har skilte foreldre (PIS).

Vi tilbyr behandling og rådgivning til barn og ungdom, voksne og foreldre, familie- og parterapi, hypnoterapi, hjelp i livskriser og traumebehandling. Vi tilbyr videokonsultasjoner. 

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i psykisk helsearbeid med med barn, ungdom og deres familier.

Vi arbeider løsnings- og mestringsorientert.

Vi har erfaring med at tidlig hjelp i en problemutviklings-fase gir gode resultater, så vi bestreber oss på at alle som ønsker det skal få et tilbud raskt. Legehenvisning er ikke nødvendig.

Vi tilbyr veiledning til psykologer og andre fagpersoner, samt skreddersyr foredrag på forespørsel.

Aktuelle foredragstemaer kan f.eks. være

Barnets psykologiske utvikling

Samspill og grensesetting

Foreldre som positive ledere i familien

Ungdommens psykologi

Ungdom og rus

Vi er begge medlemmer av Norsk Psykologforening og registrert i Norsk Pasientskadeerstatning (npe.no).

nytt profilbilde4 (2).jpg

Adresse: Fekjan 7b 1394 Nesbru, Akershus

Telefon: 917 28 868 Bettina Sunde / 958 77 356 Ellen Dahlen Flaaten

Mail: Post@psykologteamet.no

bottom of page